koetjong(3)


BLOG maart-  Mienke van Alphen
"naar buiten treden"


In 2016 werd het VN-verdrag Handicap geratificeerd en vonden wij als actieve bewoners dat er ook iets in de gemeente West Betuwe moest gebeuren. Het Platform Toegankelijk West Betuwe werd enkele jaren later in 2020 officieel opgericht.  West Betuwe telt 26 kernen, we vinden dat iedereen gelijkwaardig deel moet kunnen nemen aan de samenleving. Als platform geven we gevraagd en ongevraagd advies. We zijn een enthousiaste groep waar iedereen zijn visie heeft en dat is juist zo mooi, want hierdoor is dit een geheel. We sluiten ons regelmatig aan bij verschillende bijeenkomsten digitaal en fysiek, maar nu gaan we binnenkort ook zelf een live bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 13 april 2023, een inspiratie en kennisavond in de Betuwe Poort in Rhenoy.

Het wordt tijd om op deze avond eens echt naar buiten te treden als Platform. We zijn druk bezig met de voorbereidingen, we kijken er naar uit! Bij deze de uitnodiging waar iedereen van harte welkom is! Inspiratie & kennisavond – donderdag 13 april 2023, De Betuwe Poort Rhenoy. De openbare ruimte voor iedereen! 

Met Het Platform Toegankelijk West Betuwe komen we graag in contact met bewoners, gemeente en organisaties en daarom organiseren we op donderdag 13 april 2023 van 19:00 – 21:30 uur onze eerste inspiratie & kennisavond! Deze avond wordt gehouden in De Betuwe Poort, Rhenoy en gaat over ‘de openbare ruimte voor iedereen!’. We willen mensen kennis laten maken met de werkwijze van ons platform en aandacht vragen voor een toegankelijke openbare ruimte. Want een goede toegankelijkheid is de randvoorwaarde om vrij te kunnen leven, te wonen, te werken, boodschappen te doen, te sporten, naar school te gaan etc.

Locatie: De Betuwe Poort, Kornelis van Wijnenstraat 1 Rhenoy. 

Tijdstip: 19:00 uur – 21:30 uur
Aanmelden: toegankelijkwestbetuwe@gmail.com

Programma
19:00u   Inloop met koffie en thee
19:30u   Introductie Platform Toegankelijk West Betuwe
19:40u   Presentatie lokale toegankelijkheid - leden platform vertellen over hun ervaringen. 
20:00u   Presentatie architect Roy van der Heijden over inclusief bouwen, toelichting op de ITstandaard.
20:20u   Pauze 
20:30u   Kennistafels. Met de leden van het platform in gesprek. Informatie delen over verschillende thema's, fysieke en sociale toegankelijkheid.
21:15u   Afsluiting met borrel

Over Roy van der Heijden
Roy van der Heijden is architect bij bureau Delfgou, een bedrijf dat zich specialiseert in monumentale gebouwen. Roy is woonachtig in Beesd en als zoon van een moeder in een rolstoel is hij extra gespitst op een goede uitvoering van het toegankelijk maken van de openbare ruimte en gebouwen. Op basis van voorbeelden in deze gemeente laat hij in zijn presentatie zien welke bouwnormen er zijn en hoe de ITstandaard (de Integrale Toegankelijkheid Standaard) werkt.

Over het Platform Toegankelijk West Betuwe
Sinds 2020 komt het onafhankelijk Platform Toegankelijk West Betuwe wekelijks online bij elkaar om allerlei activiteiten te bespreken. Regelmatig schuiven er dan ook gemeentemedewerkers, wethouders en andere belangstellenden aan. We zijn een enthousiaste groep bewoners met en zonder beperkingen. Onze missie? Bijdragen aan een toegankelijker en inclusiever West Betuwe. Dit doen we door activiteiten te organiseren en aandacht te vragen voor het naleven van het VN-Verdrag Handicap en de Lokale Inclusie Agenda West Betuwe. Website: toegankelijkwestbetuwe.nl