Over ons

platformleden en restauranthouder locals en architecten bespreken aan tafel de bouwtekeningen van het nieuwe restaurant in het lingepark

Platform

Toegankelijk West BEtuwe 
voor en door bewoners 


Het onafhankelijk Platform Toegankelijk West Betuwe zet zich o.a. in om gebouwen en openbare ruimte in de Gemeente West Betuwe voor iedereen toegankelijk te maken. Toegankelijkheid is de eerste voorwaarde voor een inclusieve samenleving! We houden ons bezig met vraagstukken rondom fysieke en sociale  toegankelijkheid in de gemeente West Betuwe en volgen en sluiten aan bij wat er landelijk gebeurt rondom het VN-verdrag Handicap.

We willen meer bewoners met of zonder beperking betrekken bij het Platform Toegankelijk West Betuwe om samen aandacht te vragen voor toegankelijkheid en acties te ondernemen. Als je mee wil doen volg dan onze activiteiten op Facebook of de website. Of stuur een mail naar toegankelijkwestbetuwe@gmail.com.


Onze geschiedenis

2020

2021

2022

2023

2024

Omdat onze gemeente gefuseerd is tot West Betuwe in 2019 met inmiddels 26 kernen, hebben we in zomer 2020 het platform Toegankelijk West Betuwe opgericht. Hiervoor bestond de Stichting Gehandicapten Platform Geldermalsen. In september 2020  kwam onze Facebookpagina online! En in december 2020 was ons eerste succes al gehaald: de Lokale Inclusie Agenda werd anoniem aangenomen door de gemeente West Betuwe! En denken we mee over de toegankelijkheid van het te verbouwen gemeentehuis. 

In de coronajaren was het moeilijk om acties te organiseren en live bij elkaar te komen. De wekelijkse vrijdagmiddag zoom bleef doorgaan en op deze manier spraken we veel wethouders, raadsleden en beleidsmedewerkers. Ook werd het project Met zijn allen de straat op uitgevoerd. En wordt de werkgroep Iedere WC telt in West Betuwe opgericht. 

Een sportief initiatief is het realiseren van de Beweegbank in Deil. Een bank die door mensen met en zonder een beperking gebruikt kan worden. Ook is er aandacht voor politiek actief met een beperking en wordt een manifest uitgedeeld aan de gemeente. Er komt aandacht voor toegankelijke routes en ommetjes! Er wordt een schouw gelopen in het Lingepark en in Haaften. Ook vinden er testen plaats bij nieuwe winkels zoals de Action in Geldermalsen , Welkoop en de Aldi in Meteren.

In de eerste helft van 2023 zijn meerdere winkels getest zoals de Plus, Tim Vink en stemlocaties tijdens de provinciale verkiezingen in maart. Op 13 april organiseerde het platform een bijeenkomst 'de openbare ruimte voor iedereen!'.  In de regionale krant zijn we met de rubriek 'West Betuwe Onbeperkt' begonnen! We hebben het nieuwe buurtpark de Ontmoeting in Tricht, het archeologisch park in Meteren en het Lingepark in Geldermalsen getest. Ook waren er volop activiteiten met de werkgroep Iedere WC telt ook in West Betuwe. In de 2e helft van 2023 en begin 2024 doet het platform mee aan het project Met Zijn allen de straat op 2.0. 
In het najaar van 2023 was er een schouw in Dorpshuis Ophemert in de week van de toegankelijkheid en werd het gerenoveerde gemeentehuis getest. Ook was het platform aanwezig bij avonden over woonbeleid & zorg, en over de kernagenda's. In november 2023 zijn tijdens de verkiezingsdag weer stembureaus getest. Het jaar werd afgesloten met een gezellige kerstborrel


Op 27 februari is de motie 'richtlijnen toegankelijk West Betuwe' unaniem aangenomen. Het doel is om voor 1 januari 2025 deze richtlijnen te realiseren! Op 11 april was de jaarlijkse inspiratie en kennisavond in Heukelum deze keer. Gastspreker Wouter Schelvis vertelde over zijn ervaringen in Breda met het implementeren van richtlijnen. Het thema Sport krijgt een goede boost in het platform. Drie leden zijn actief bezig met het organiseren en het onder de aandacht brengen van meer toegankelijk sporten en sportlocaties!